ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Што содржи пиратскиот кодекс?

 

Некои пиратски капетани од „Златната ера“ на своите бродови применувале некои правила, со коишто ја одржувале дисциплината меѓу членовите на посадата на бродот. Тие правила биле наречени Пиратски кодекс. Ова е кодексот на капетанот Бартоломеј Робертс:
1. Секој човек учествува во решавањето на моменталните проблеми; тој има еднакви право на свежи продукти и жестоки пијалаци, сѐ додека поради општо добро не биде потребно да се намалат порциите;
2. Секој човек, на повик се префрла на запленетиот брод, бидејќи има право на награда и на дел од облеката. Но, ако сокрие само една паричка ќе биде оставен на пуст остров. Ако некој го ограби бродскиот другар, ќе му бидат исечени носот и ушите и потоа ќе биде оставен на копно.
3. Ниту на еден член на посадата не му е дозволено да игра за пари додека е на бродот.
4. Сите светилки и свеќи на бродот треба да бидат изгасени до 8 часот попладне. Доколку некои членови сакаат да пијат потоа, мораат тоа да го прават на палубата, под отворено небо.
5. Секој член на посадата е должен да го чисти и одржува своето оружје, така што секогаш би бил подготвен да го употребува.
6. Ниту еден член на посадата не смее да ја доведува својата сопруга или некоја жена на бродот. Ако некој го прекрши ова правило, ќе биде казнет со смрт.
7. Секое недозволено напуштање на бродот или положба во борба се казнува со смрт или оставање на пуст остров.
8. Секаква пресметка на бродот се забранува. Сите кавги и немири мора да се решаваат на копно.
9. Никој не смее да ја напушти посадата додека не стекне имот вреден 1000 фунти. Ако некој во борба биде осакатен, ќе добие 100 сребреници од бродската благајна, а за останатите незгоди пропорционално.
10. Капетанот и помошникот на кормиларот добиваат два дела од пленот, кормиларот, водачот на палубата и топчиите по еден и пол, офицерите еден дел и четвртина, додека секој морнар по еден дел.
11. Музичарите имаат право на одмор во сабота, а и други денови, ако посадата тоа им го дозволи.
Пиратскиот кодекс се разликувал од брод до брод, но најчесто се однесувал на прераспределбата на пленот и на односите меѓу капетанот, офицерите и посадата. Невообичаено во кодексот на Бартоломеј Робертс е тоа што е додаден дел за финансиската помош на повредените членови на посадата, ако биле осакатени и отпуштени припадници на воената морнарица кои биле оставани да просат на копно. Во тоа време, пиратските кодекси биле социјално револуционерни.
Сте размисувале некогаш да станете пирати? Или пак не… 🙂


 

Во оваа категорија