ИНДЕКС – портал за знаење
Човековото тело

Зошто луѓето имаат различна боја на очи?

 

Зеницата, црната точка во средината на окото, е всушност дупче кое дозволува светлина да влезе во окото. Околу ова дупче е обоениот дел од окото, ирисот, којашто ја регулира големината на зеницата и колку светлина смее да влезе во окото. Ирисот има пигмент во него, кој го штити од светлината. Сите луѓе имаат пигмент на задниот дел, но не секој има пигмент на предниот дел од ирисот.

Кога некој човек нема пигмент на предниот дел, тогаш тој дел од ирисот е проѕирен, и ги апсорбира црвените и жолтите светлински бранови. Останатата светлина односно сините светлински бранови се одбиваат од пигментот од задниот дел на ирисот, и му даваат сина боја на окото.

Во спротивно,ако и предниот дел од ирисот има пигмент, тој ги апсорбира различните светлински бранови,па светлината што се одбива од задната страна на ирисот прави окото да биде кафено или црно. Често пати се случува деца да имаат сини очи додека се мали,а кафени очи кога ќе пораснат, бидејќи е потребно време додека да се создаде пигмент на предниот дел на ирисот. Се додека не се појави пигментот,очите ќе бидат сини.

 

Во оваа категорија