ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Од каде дува ветерот?

girls-with-wind-in-her-hair1

Ветерот е само воздух кој се движи од едно место на друго. Изворот на ветер, како и на многу други нешта, е Сонцето. Како што Сонцето ја загрева Земјата, тоа не грее подеднакво насекаде, бидејќи некои места се поизложени на Сонцето од други.Местото кое најмногу фаќа сонце е појасот На Земјата, екваторот, и затоа најтоплите места се токму оние околу екваторот – џунглите, пустините и тропските острови. Местата кои најмалку фаќаат Сонце се половите на Земјата и затоа таму има снег и лед.

Кога воздухот ќе се загрее, тој се издига нагоре. Како што се движи нагоре, нешто мора да дојде на неговото место – воздух кој не е толку топол! Како што топлиот воздух се качува нагоре, ладен воздух доаѓа на негово место и тоа движење е она што го нарекуваме ветер.

Ураганите настануваат кога воздухот се движи многу брзо,бидејќи голема количина воздух се движи нагоре и ослободува многу простор кој треба да се исполни.

Слабите ветриња се случуваат кога воздухот се издигнува споро, и бидејќи мала е количината на топол воздух.

Атмосферата се загрева и лади и се движи и се меша цело време, што е и причината за временските промени.

Но, ако за се е виновно Сонцето, зошто дува ветер и навечер? Бидејќи, секако, иако е ноќ на едната страна од Земјата, на другата страна е ден и таму Сонцето го загрева воздухот и го тера да се движи.

Во оваа категорија