ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Ловот на глави бил дел од културата на некои народи?

Обичај на отстранување, изложување и, во некои случаи, конзервирање човечки глави. Ловот на глави во некои култури се јавува како резултат на верувањето во постоење на повеќе или помалку материјализиран дух, кој се населува во главата. Ловецот на глави, со отстранување на непријателот, се обидува да ја пренесе неговата душа во себе и во неговата заедница. Ловот на глави понекогаш се состоел од некои форми на канибализам како и жртвувања луѓе.

Овој обичај се среќавал насекаде низ светот, можеби, уште од периодот на палеолитот. Регионот околу Асам во севераисточна Индија бил живеалиште на голем број ловци на глави. Во јужна Америка бил отсрануван скалпот и кожата била пакувана во врел песок со што се добивала глава во помали размери.

Во оваа категорија